0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [тIокIырэ плIырэ] [tIokIyrje plIyrje]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

60

[หกสิบ]

60

[หกสิบ]

60

[หกสิบ]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

-
15
[пшIыкIутфы]
[pshIykIutfy]
[สิบห้า]
-
67
[тIокIищрэ блырэ]
[tIokIishhrje blyrje]
[หกสิบเจ็ด]
-
60
[тIокIищ]
[tIokIishh]
[หกสิบ]
-
24
[тIокIырэ плIырэ]
[tIokIyrje plIyrje]
[ยี่สิบสี่]