0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [деветдесет и шест] [devetdeset i shest]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

75

[เจ็ดสิบห้า]

75

[เจ็ดสิบห้า]

75

[เจ็ดสิบห้า]

96

[เก้าสิบหก]

96

[เก้าสิบหก]

96

[เก้าสิบหก]

-
87
[осемдесет и седем]
[osemdeset i sedem]
[แปดสิบเจ็ด]
-
52
[петдесет и две]
[petdeset i dve]
[ห้าสิบสอง]
-
75
[седемдесет и пет]
[sedemdeset i pet]
[เจ็ดสิบห้า]
-
96
[деветдесет и шест]
[devetdeset i shest]
[เก้าสิบหก]