0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [osmdesát]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

38

[สามสิบแปด]

38

[สามสิบแปด]

38

[สามสิบแปด]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

-
80
[osmdesát]
[แปดสิบ]
-
38
[třicet osm]
[สามสิบแปด]
-
100
[sto]
[หนึ่งร้อย]
-
78
[sedmdesát osm]
[เจ็ดสิบแปด]