0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [osmdesát dva]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

20

[ยี่สิบ]

20

[ยี่สิบ]

20

[ยี่สิบ]

-
77
[sedmdesát sedm]
[เจ็ดสิบเจ็ด]
-
82
[osmdesát dva]
[แปดสิบสอง]
-
5
[pět]
[ห้า]
-
20
[dvacet]
[ยี่สิบ]