0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [nitten]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

-
95
[femoghalvfems]
[เก้าสิบห้า]
-
19
[nitten]
[สิบเก้า]
-
74
[fireoghalvfjerds]
[เจ็ดสิบสี่]
-
34
[fireogtredive]
[สามสิบสี่]