0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [treogtredive]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

33

[สามสิบสาม]

33

[สามสิบสาม]

33

[สามสิบสาม]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

-
97
[syvoghalvfems]
[เก้าสิบเจ็ด]
-
66
[seksogtres]
[หกสิบหก]
-
33
[treogtredive]
[สามสิบสาม]
-
36
[seksogtredive]
[สามสิบหก]