0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [zweiunddreißig]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

32

[สามสิบสอง]

-
7
[sieben]
[เจ็ด]
-
91
[einundneunzig]
[เก้าสิบเอ็ด]
-
89
[neunundachtzig]
[แปดสิบเก้า]
-
32
[zweiunddreißig]
[สามสิบสอง]