0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ninety-eight]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

2

[สอง]

2

[สอง]

2

[สอง]

-
66
[sixty-six]
[หกสิบหก]
-
98
[ninety-eight]
[เก้าสิบแปด]
-
67
[sixty-seven]
[หกสิบเจ็ด]
-
2
[two]
[สอง]