0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [two]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

2

[สอง]

2

[สอง]

2

[สอง]

-
80
[eighty]
[แปดสิบ]
-
90
[ninety]
[เก้าสิบ]
-
63
[sixty-three]
[หกสิบสาม]
-
2
[two]
[สอง]