0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [پنجاه و هشت]‬ [panjâ-ho-hasht]

‫58

[ห้าสิบแปด]

‫58

[ห้าสิบแปด]

‫58

[ห้าสิบแปด]

‫91

[เก้าสิบเอ็ด]

‫91

[เก้าสิบเอ็ด]

‫91

[เก้าสิบเอ็ด]

‫13

[สิบสาม]

‫13

[สิบสาม]

‫13

[สิบสาม]

‫20

[ยี่สิบ]

‫20

[ยี่สิบ]

‫20

[ยี่สิบ]

-
‫58
[پنجاه و هشت]‬
[panjâ-ho-hasht]
[ห้าสิบแปด]
-
‫91
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
[เก้าสิบเอ็ด]
-
‫13
[سیزده]‬
[siz-dah]
[สิบสาม]
-
‫20
[بیست]‬
[bist]
[ยี่สิบ]