0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [दो] [do]

७३

[เจ็ดสิบสาม]

७३

[เจ็ดสิบสาม]

७३

[เจ็ดสิบสาม]

६२

[หกสิบสอง]

६२

[หกสิบสอง]

६२

[หกสิบสอง]

३२

[สามสิบสอง]

३२

[สามสิบสอง]

३२

[สามสิบสอง]

[สอง]

[สอง]

[สอง]

-
७३
[तिहत्तर]
[tihattar]
[เจ็ดสิบสาม]
-
६२
[बासठ]
[baasath]
[หกสิบสอง]
-
३२
[बत्तीस]
[battees]
[สามสิบสอง]
-

[दो]
[do]
[สอง]