0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [jedan]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

25

[ยี่สิบห้า]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

1

[หนึ่ง]

-
82
[osamdeset i dva]
[แปดสิบสอง]
-
7
[sedam]
[เจ็ด]
-
25
[dvadeset i pet]
[ยี่สิบห้า]
-
1
[jedan]
[หนึ่ง]