0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [delapan puluh lima]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

-
93
[sembilan puluh tiga]
[เก้าสิบสาม]
-
85
[delapan puluh lima]
[แปดสิบห้า]
-
86
[delapan puluh enam]
[แปดสิบหก]
-
97
[sembilan puluh tujuh]
[เก้าสิบเจ็ด]