0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [六十三] [Rokujūsan]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

72

[เจ็ดสิบสอง]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

-
72
[七十二]
[Shichijūni]
[เจ็ดสิบสอง]
-
90
[九十]
[Kujū]
[เก้าสิบ]
-
63
[六十三]
[Rokujūsan]
[หกสิบสาม]
-
4
[四]
[Shi]
[สี่]