0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [он тоғыз] [on toğız]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

-
89
[сексен тоғыз]
[seksen toğız]
[แปดสิบเก้า]
-
19
[он тоғыз]
[on toğız]
[สิบเก้า]
-
63
[алпыс үш]
[alpıs üş]
[หกสิบสาม]
-
34
[отыз төрт]
[otız tört]
[สามสิบสี่]