0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ತೊಂಬತ್ತೆರಡು] [Tombatteraḍu]

೫೫

[ห้าสิบห้า]

೫೫

[ห้าสิบห้า]

೫೫

[ห้าสิบห้า]

೯೨

[เก้าสิบสอง]

೯೨

[เก้าสิบสอง]

೯೨

[เก้าสิบสอง]

೮೨

[แปดสิบสอง]

೮೨

[แปดสิบสอง]

೮೨

[แปดสิบสอง]

೩೦

[สามสิบ]

೩೦

[สามสิบ]

೩೦

[สามสิบ]

-
೫೫
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
[ห้าสิบห้า]
-
೯೨
[ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]
[Tombatteraḍu]
[เก้าสิบสอง]
-
೮೨
[ಎಂಬತ್ತೆರಡು]
[Embatteraḍu]
[แปดสิบสอง]
-
೩೦
[ಮೂವತ್ತು]
[Mūvattu]
[สามสิบ]