0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [열] [yeol]

3

[สาม]

3

[สาม]

3

[สาม]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

-
3
[셋]
[ses]
[สาม]
-
10
[열]
[yeol]
[สิบ]
-
86
[여든여섯]
[yeodeun-yeoseos]
[แปดสิบหก]
-
78
[일흔여덟]
[ilheun-yeodeolb]
[เจ็ดสิบแปด]