0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [achtenzeventig]

96

[เก้าสิบหก]

96

[เก้าสิบหก]

96

[เก้าสิบหก]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

69

[หกสิบเก้า]

69

[หกสิบเก้า]

69

[หกสิบเก้า]

-
96
[zesennegentig]
[เก้าสิบหก]
-
78
[achtenzeventig]
[เจ็ดสิบแปด]
-
24
[vierentwintig]
[ยี่สิบสี่]
-
69
[negenenzestig]
[หกสิบเก้า]