0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ni]

76

[เจ็ดสิบหก]

76

[เจ็ดสิบหก]

76

[เจ็ดสิบหก]

9

[เก้า]

9

[เก้า]

9

[เก้า]

62

[หกสิบสอง]

62

[หกสิบสอง]

62

[หกสิบสอง]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

44

[สี่สิบสี่]

-
76
[syttiseks]
[เจ็ดสิบหก]
-
9
[ni]
[เก้า]
-
62
[sekstito]
[หกสิบสอง]
-
44
[førtifire]
[สี่สิบสี่]