0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [femtifem]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

82

[แปดสิบสอง]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

-
82
[åttito]
[แปดสิบสอง]
-
51
[femtién / en og femti]
[ห้าสิบเอ็ด]
-
55
[femtifem]
[ห้าสิบห้า]
-
70
[sytti]
[เจ็ดสิบ]