0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ਦੋ] [Dō]

33

[สามสิบสาม]

33

[สามสิบสาม]

33

[สามสิบสาม]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

88

[แปดสิบแปด]

8

[แปด]

8

[แปด]

8

[แปด]

2

[สอง]

2

[สอง]

2

[สอง]

-
33
[ਤੇਤੀ]
[Tētī]
[สามสิบสาม]
-
88
[ਅਠਾਸੀ]
[Aṭhāsī]
[แปดสิบแปด]
-
8
[ਅੱਠ]
[Aṭha]
[แปด]
-
2
[ਦੋ]
[Dō]
[สอง]