0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [quarenta e dois]

42

[สี่สิบสอง]

42

[สี่สิบสอง]

42

[สี่สิบสอง]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

50

[ห้าสิบ]

17

[สิบเจ็ด]

17

[สิบเจ็ด]

17

[สิบเจ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

-
42
[quarenta e dois]
[สี่สิบสอง]
-
50
[cinquenta]
[ห้าสิบ]
-
17
[dezassete]
[สิบเจ็ด]
-
91
[noventa e um]
[เก้าสิบเอ็ด]