0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [vinte e três]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

-
31
[trinta e um]
[สามสิบเอ็ด]
-
66
[sessenta e seis]
[หกสิบหก]
-
23
[vinte e três]
[ยี่สิบสาม]
-
100
[cem]
[หนึ่งร้อย]