0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [trinta e oito]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

38

[สามสิบแปด]

38

[สามสิบแปด]

38

[สามสิบแปด]

-
91
[noventa e um]
[เก้าสิบเอ็ด]
-
54
[cinquenta e quatro]
[ห้าสิบสี่]
-
99
[noventa e nove]
[เก้าสิบเก้า]
-
38
[trinta e oito]
[สามสิบแปด]