0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [treizeci]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

30

[สามสิบ]

-
87
[optzeci şi şapte]
[แปดสิบเจ็ด]
-
54
[cincizeci şi patru]
[ห้าสิบสี่]
-
31
[treizeci şi unu]
[สามสิบเอ็ด]
-
30
[treizeci]
[สามสิบ]