0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [пятьдесят два] [pyatʹdesyat dva]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

11

[สิบเอ็ด]

11

[สิบเอ็ด]

11

[สิบเอ็ด]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

86

[แปดสิบหก]

-
15
[пятнадцать]
[pyatnadtsatʹ]
[สิบห้า]
-
52
[пятьдесят два]
[pyatʹdesyat dva]
[ห้าสิบสอง]
-
11
[одиннадцать]
[odinnadtsatʹ]
[สิบเอ็ด]
-
86
[восемьдесят шесть]
[vosemʹdesyat shestʹ]
[แปดสิบหก]