0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [šestintrideset]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

36

[สามสิบหก]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

5

[ห้า]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

40

[สี่สิบ]

-
36
[šestintrideset]
[สามสิบหก]
-
10
[deset]
[สิบ]
-
5
[pet]
[ห้า]
-
40
[štirideset]
[สี่สิบ]