0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [шездесет и шест] [šezdeset i šest]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

98

[เก้าสิบแปด]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

59

[ห้าสิบเก้า]

59

[ห้าสิบเก้า]

59

[ห้าสิบเก้า]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

-
98
[деведесет и осам]
[devedeset i osam]
[เก้าสิบแปด]
-
66
[шездесет и шест]
[šezdeset i šest]
[หกสิบหก]
-
59
[педесет и девет]
[pedeset i devet]
[ห้าสิบเก้า]
-
13
[тринаест]
[trinaest]
[สิบสาม]