0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [డెబ్బై నాలుగు] [Ḍebbai nālugu]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

61

[หกสิบเอ็ด]

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

-
61
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]
[หกสิบเอ็ด]
-
74
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
[เจ็ดสิบสี่]
-
13
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
[สิบสาม]
-
46
[నలభై ఆరు]
[Nalabhai āru]
[สี่สิบหก]