0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [ሰማንያንኣርባዕተን] [semaniyani’ariba‘iteni]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

84

[แปดสิบสี่]

12

[สิบสอง]

12

[สิบสอง]

12

[สิบสอง]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

7

[เจ็ด]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

46

[สี่สิบหก]

-
84
[ሰማንያንኣርባዕተን]
[semaniyani’ariba‘iteni]
[แปดสิบสี่]
-
12
[ዓሰርተክልተ]
[‘aseritekilite]
[สิบสอง]
-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[เจ็ด]
-
46
[ኣርብዓንሽዱሽተን]
[aribi‘anishidushiteni]
[สี่สิบหก]