0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [двадцять два] [dvadtsyatʹ dva]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

23

[ยี่สิบสาม]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

45

[สี่สิบห้า]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

22

[ยี่สิบสอง]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

-
23
[двадцять три]
[dvadtsyatʹ try]
[ยี่สิบสาม]
-
45
[сорок п’ять]
[sorok pʺyatʹ]
[สี่สิบห้า]
-
22
[двадцять два]
[dvadtsyatʹ dva]
[ยี่สิบสอง]
-
15
[п’ятнадцять]
[pʺyatnadtsyatʹ]
[สิบห้า]