0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [Bảy mươi]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

85

[แปดสิบห้า]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

70

[เจ็ดสิบ]

2

[สอง]

2

[สอง]

2

[สอง]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

27

[ยี่สิบเจ็ด]

-
85
[Tám mươi lăm]
[แปดสิบห้า]
-
70
[Bảy mươi]
[เจ็ดสิบ]
-
2
[Hai]
[สอง]
-
27
[Hai mươi bảy]
[ยี่สิบเจ็ด]