0

0

Okuma testi. Sayıya tıklayın: [eighty-four]

60

[altmış]

60

[altmış]

60

[altmış]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

84

[seksen dört]

84

[seksen dört]

84

[seksen dört]

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

-
60
[sixty]
[altmış]
-
55
[fifty-five]
[elli beş]
-
84
[eighty-four]
[seksen dört]
-
72
[seventy-two]
[yetmiş iki]