0

0

Okuma testi. Sayıya tıklayın: [septiņdesmit viens]

59

[elli dokuz]

59

[elli dokuz]

59

[elli dokuz]

30

[otuz]

30

[otuz]

30

[otuz]

69

[altmış dokuz]

69

[altmış dokuz]

69

[altmış dokuz]

71

[yetmiş bir]

71

[yetmiş bir]

71

[yetmiş bir]

-
59
[piecdesmit deviņi]
[elli dokuz]
-
30
[trīsdesmit]
[otuz]
-
69
[sešdesmit deviņi]
[altmış dokuz]
-
71
[septiņdesmit viens]
[yetmiş bir]