0

0

Okuma testi. Sayıya tıklayın: [ब्याऐंशी] [Byā'ainśī]

८३

[seksen üç]

८३

[seksen üç]

८३

[seksen üç]

३१

[otuz bir]

३१

[otuz bir]

३१

[otuz bir]

७९

[yetmiş dokuz]

७९

[yetmiş dokuz]

७९

[yetmiş dokuz]

८२

[seksen iki]

८२

[seksen iki]

८२

[seksen iki]

-
८३
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
[seksen üç]
-
३१
[एकतीस]
[Ēkatīsa]
[otuz bir]
-
७९
[एकोणऐंशी]
[ēkōṇa'ainśī]
[yetmiş dokuz]
-
८२
[ब्याऐंशी]
[Byā'ainśī]
[seksen iki]