0

0

Okuma testi. Sayıya tıklayın: [šesťdesiatosem]

36

[otuz altı]

36

[otuz altı]

36

[otuz altı]

81

[seksen bir]

81

[seksen bir]

81

[seksen bir]

68

[altmış sekiz]

68

[altmış sekiz]

68

[altmış sekiz]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

-
36
[tridsaťšesť]
[otuz altı]
-
81
[osemdesiatjeden]
[seksen bir]
-
68
[šesťdesiatosem]
[altmış sekiz]
-
53
[päťdesiattri]
[elli üç]