• Language schools worldwide
    Học các số với50LANGUAGES bằng tiếng mẹ đẻ của bạn!

các khóa học và bài kiểm tra MIỄN PHÍ bằng 50 ngôn ngữ.
Số: Học và thực hành

Học cách đọc, nói và hiểu số bằng các ngôn ngữ khác nhau. Học thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.


Học số

Học số

Học cách đọc và nói các số trực tuyến - với 50LANGUAGES

Alphabet language course

Học cách phát âm

Được nói bởi người bản xứ.

Bài kiểm tra đọc

Bài kiểm tra đọc

Học cách đọc số

Alphabet language games

Học cách viết số

Học cách viết ra các số.

Nghe hiểu

Học cách hiểu các số

Bạn đang học các con số từ hơn 50 ngôn ngữ như tiếng Ả Rập, tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Do Thái.

Alphabet language games

Mỗi số được nói bởi một người bản xứ.Bạn muốn học một ngoại ngữ mới? Thật dễ dàng với 50LANGUAGES! Lựa chọn từ hơn 50 ngôn ngữ. Nhưng bạn có thể học thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. - Hoàn toàn miễn phí!