ਖੇਡਾਂ

ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 2 ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ : 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ : 6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ : ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਓ

0

0

ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ!
ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੈ?
Kama vālē dina
maiṁ kama vālē dināṁ‘tē kama karadā hāṁ, sirapha aitavāra nahīṁ.
radnim danima
Moram da radim radnim danima, samo ne nedeljom.
Upara
uha pahāṛī utē caṛha rihā hai.
gore
Penje se na planinu gore.
Agē
paiṇṭa dē agē ika baṭana guma hai.
spreda
Dugme nedostaje spreda na pantalonama.