Pandžapski za početnike (bosanski)

bosanski pandžapski audio jezički kurs

Sadržaj

50L Steps Video

Download MP3s (.zip files)

Naučite brzo i jednostavno pandžapski s MP3-jezičkim kursevima od 50LANGUAGES! Ovdje ćete naći pandžapski kao strani jezik u 100 jednostavnih lekcija. Sve dijaloge i rečenice govore govornici maternjeg jezika. Nije potrebno predznanje iz gramatike. Odmah možete početi s učenjem! Kako biste vidjeli rješenja, jednostavno kliknite na rečenice.
"50LANGUAGES - bosanski - pandžapski za početnike" ► BUY the BOOK! Knjigu s tekstovima za ovaj kurs možete nabaviti npr. kod Amazona.

Učiti pandžapski je dostupan i kao iPhone ili android aplikacija

Jezički kurs 50LANGUAGES bosanski - pandžapski postoji i kao iPhone aplikacija učiti pandžapski ili kao Android aplikacija. bosanski-pandžapski se, znači, uči i na putu preko mobilnog ili na tabletu! Proširite svoja znanja za slobodno vrijeme, putovanje u inostranstvo i posao!