Angličtina UK for beginners (čeština)

čeština | angličtina UK Audio Language Course

Learn angličtina UK quickly and easily with book2 MP3-language courses! angličtina UK as a foreign language includes 100 easy lessons. All dialogues and sentences are spoken by native speakers. No prior grammar knowledge is needed. You can start learning immediately! Just click on the sentences to see the answers.
"book2 - čeština - angličtina UK for beginners" ►BUY the BOOK! Get the textbook for this course e.g. at Amazon.

You can also learn angličtina UK using the iPhone or Android app

The book2 language course čeština -angličtina UK is also available as the iPhone app Learn angličtina UK or Android app. Learn čeština - angličtina UK anywhere with your phone or tablet! Improve your language skills for work, travel or as a hobby!

Obsah

 1. Osoby
 2. Rodina
 3. Seznamování
 4. Ve škole
 5. Země a jazyky
 6. Čtení a psaní
 7. Čísla
 8. Časové údaje
 9. Dny v týdnu
 10. Včera – dnes – zítra
 11. Měsíce
 12. Nápoje
 13. Činnosti
 14. Barvy
 15. Ovoce a potraviny
 16. Roční období a počasí
 17. V dome
 18. Úklid
 19. V kuchyni
 20. Konverzace 1
 21. Konverzace 2
 22. Konverzace 3
 23. Studium cizích jazyků
 24. Schůzka
 25. Ve městě
 26. V přírodě
 27. V hotelu – příjezd
 28. V hotelu – stížnosti
 29. V restauraci 1
 30. V restauraci 2
 31. V restauraci 3
 32. V restauraci 4
 33. Na nádraží
 34. Ve vlaku
 35. Na letišti
 36. Městská hromadná doprava
 37. Na cestách
 38. V taxíku
 39. Nehoda
 40. Ptáme se na cestu
 41. Orientace
 42. Prohlídka města
 43. V ZOO / zoologické zahradě
 44. Večerní program
 45. V kině
 46. Na diskotéce
 47. Příprava na cestu
 48. Aktivity na dovolené
 49. Sport
 50. V bazénu
 51. Drobné vyřizování
 52. V obchodním domě
 53. Obchody
 54. Nakupování
 55. Práce
 56. Pocity
 57. U lékaře
 58. Části těla
 59. Na poště
 60. V bance
 61. Řadové číslovky
 62. Kladení otázek 1
 63. Kladení otázek 2
 64. Zápor 1
 65. Zápor 2
 66. Přivlastňovací zájmena 1
 67. Přivlastňovací zájmena 2
 68. velký – malý
 69. potřebovat – chtít
 70. mít něco rád
 71. chtít něco
 72. muset něco
 73. smět něco
 74. žádat o něco
 75. zdůvodnění 1
 76. zdůvodnění 2
 77. zdůvodnění 3
 78. Přídavná jména 1
 79. Přídavná jména 2
 80. Přídavná jména 3
 81. Minulý čas 1
 82. Minulý čas 2
 83. Minulý čas 3
 84. Minulý čas 4
 85. Otázky – minulý čas 1
 86. Otázky – minulý čas 2
 87. Minulý čas způsobových sloves 1
 88. Minulý čas způsobových sloves 2
 89. Rozkazovací způsob 1
 90. Rozkazovací způsob 2
 91. Vedlejší věty s že 1
 92. Vedlejší věty s že 2
 93. Vedlejší věty se zda, jestli
 94. Spojky 1
 95. Spojky 2
 96. Spojky 3
 97. Spojky 4
 98. Složené spojky
 99. Druhý pád
 100. Příslovce


Stáhněte MP3 (.zip)