ლათინური, ცოცხალი ენა?

დღეს ინგლისური ყველაზე მნიშვნელოვანი უნივერსალური ენაა. მას ასწავლიან მთელ მსოფლიოში და ბევრ ქვეყანაში ის სახელმწიფო ენაა. ძველად ეს ფუნქცია ლათინურს ჰქონდა. ლათინურ ენაზე თავდაპირველად ლათინები ლაპარაკობდნენ. ისინი მუდმივად ცხოვრობდნენ ლათინუმში, რომლის ცენტრი იყო რომი. ლათინური ენა გავრცელდა რომის იმპერიის გაფართოებასთან ერთად. ანტიკურ სამყაროში ლათინური უამრავი ხალხის მშობლიური ენა იყო. ეს ხალხები ცხოვრობდნენ ევროპაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში და შუა აღმოსავლეთში. თუმცა, სალაპარაკო ლათინური კლასიკური ლათინურისგან განსხვავდებოდა. ის იყო დიალექტი, და მას ვულგარული ლათინური ეწოდებოდა. რომანიზებულ რეგიონებში სხვადასხვა დიალექტები არსებობდა. შუა საუკუნეებში სახელმწიფო ენები დიალექტებიდან განვითარდა. ლათინურიდან წარმოშობილი ენები რომანული ენების ჯგუფს მიეკუთვნება.

მათ შორისაა იტალიური, ესპანური და პორტუგალიური ენები. ფრანგულს და რუმინულს ასევე ლათინური საფუძველი აქვს. მაგრამ ლათინური ენა სინამდვილეში არ გამქრალა. ის მნიშვნელოვანი კომერციული ენა იყო მე-19 საუკუნემდე. და ის რჩებოდა განათლებული ადამიანების ენად. ლათინურს დღესაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მეცნიერებისთვის. ბევრი ტექნიკური ტერმინის ფუძე ლათინურია. გარდა ამისა, ლათინურს ჯერ კიდევ ასწავლიან სკოლებში, როგორც უცხო ენას. და უნივერსიტეტებიც ხშირად მოითხოვენ ლათინურის ცოდნას. ასე რომ, ლათინური არ მომკვდარა, მიუხედავად იმისა, რომ ის სალაპარაკო ენა აღარ არის. ბოლო წლებში ლათინური ენა უკან ბრუნდება. კვლავ მატულობს ლათინური ენის შესწავლის მსურველთა რიცხვი. ის ჯერ კიდევ ითვლება ბევრი ქვეყნის ენისა და კულტურის საფუძვლად. ასე რომ, გაბედეთ ლათინურის სწავლა! Audiles fortuna adiuvat, ბედი მამაცებს სწყალობს !