Łacina żywym językiem?

Obecnie najważniejszym językiem jest angielski. Znany jest na całym świecie i jest urzędowym językiem wielu krajów. Wcześniej taką funkcję spełniała łacina. Pierwotnie łaciną mówili Latynowie. Byli to mieszkańcy Lacjum, z centrum w Rzymie. Wraz z ekspansją Cesarstwa Rzymskiego język rozprzestrzeniał się. W starożytności dla wielu ludzi łacina była językiem ojczystym. Żyli oni w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Łacina mówiona różniła się jednak od klasycznej łaciny. Był to język potoczny, zwany łaciną wulgarną. Na obszarach zajętych przez Rzymian były różne dialekty. W średniowieczu z dialektów rozwinęły się języki narodowe. Języki, które pochodzą z łacińskiego to języki romańskie.

Należą do nich: włoski, hiszpański i portugalski. Również francuski i rumuński bazują na języku łacińskim. Język łaciński nie wymarł jednak naprawdę. Do XIX wieku był ważnym językiem handlowym. Pozostał też językiem ludzi wykształconych. Dla nauki łacina do dzisiaj ma duże znaczenie. Ponieważ wiele pojęć fachowych ma łacińskie pochodzenie. Również w szkołach uczy się jeszcze łaciny jako języka obcego. Często też uniwersytety wymagają jej znajomości. Zatem łacina nie wymarła, nawet jeśli już się nią nie mówi. Od kilku lat łacina przeżywa nawet swój wielki powrót. Liczba ludzi, którzy chcą uczyć się łaciny, znów wzrasta. Ciągle jeszcze jest kluczem do języka i kultury wielu krajów. Tak więc, nie bój się łaciny! Audaces fortuna adiuvat , odważnym szczęście sprzyja!