İşaret olarak dil

İnsanlar birbiri ile anlaşabilmesi için dilleri geliştirmişlerdir. İşitme engellilerin veya işitme güçlülüğü çekenlerin de kendine göre dilleri vardır. İşitme engellilerin dili işaret dilidir. Bu dil birleşmiş işaretlerden oluşmaktadır. Böylece görsel bir dildir, yani ,,görülebilir''. Peki, işaret dili uluslararası anlaşılır mı? Hayır, çünkü bu işaretlerin de değişik ulusal bir dili mevcut. Her ülkenin kendine özgü bir işaret dili vardır. Ve bu ülkenin medeniyetinden etkilenmektedir. Çünkü dil daima kültürden oluşmaktadır. Bu konuşulmayan dil için de geçerlidir. Buna rağmen yine de uluslararası bir işaret dili mevcuttur. Ama bunların işaretleri biraz daha karmaşıktır.

Yine de ulusal işaret dilleri birbirlerine benzerlikleri vardır. Birçok işaret simgeseldir. Gösterdikleri nesnelerin şekillerine göre oluşmaktadırlar. En çok kullanılan işaret dili American Sign Language'dir. İşaret dilleri değerli diller olarak kabul görmektedirler. Kendilerine özgü bir gramerleri var. Yalnız bu ses dilin gramerinden farklılık göstermektedir. O yüzden işaret dilini birebir tercüme etmek mümkün olmamaktadır. Buna rağmen işaret dili için tercümanlar mevcut. İşaret dili aracılığı ile paralel bilgiler aktarılmaktadır. Bu, tek bir işaretin bir cümleyi ifade edebileceğini göstermektedir. İşaret dilinde lehçeler de vardır. Bölgesel özelliklerin kendine has işaretleri vardır. Ve her işaret dilinin kendine özgü bir tonlaması ve vurgusu vardır. İşaretlerde de geçerli olan: Aksanımız aslımızı açığa vurur!