زنان و مردان متفاوت صحبت می کنند

همه ما می دانیم که زنان و مردان متفاوت هستند. اما آیا می دانستید که آنها متفاوت صحبت می کنند؟ مطالعات متعدّد این را نشان داده اند. زنان الگوهای گفتاری مختلفی نسبت به مردان دارند. آنها اغلب غیر مستقیم و محتاط صحبت می کنند. در مقابل، مردان مستقیم و روشن صحبت می کنند. اما موضوعات صحبت آنها نیز متفاوت است. مردان بیشتر در مورد اخبار، اقتصاد، و یا ورزش صحبت می کنند. زنان ترجیح می دهند در باره موضوعات اجتماعی مانند خانواده و سلامت صحبت کنند. بنابراین مردان دوست دارند تا در مورد حقایق صحبت کنند. زنان ترجیح می دهند در مورد مردم صحبت کنید. قابل توجه است که زنان سعی دارند که زبان "آرامی" داشته باشند. به این معنا که آنها با دقت تر و مودبانه تر صحبت می کنند.

زنان سئوالات زیادی مطرح می کنند. زیرا، که آنها به احتمال زیاد به دنبال ایجاد هماهنگی و جلوگیری از درگیری هستند. علاوه بر این، زنان لغات بیشتری برای بیان احساسات دارند. برای مردان، گفتگو اغلب نوعی رقابت است. زبان آنها مشخصا تحریک آمیزتر و پرخاشگرتر است. و مردان در هر روز کمتر از زنان صحبت می کنند. بعضی از محقّقان ادعا می کنند که این به دلیل ساختمان مغز است. زیرا مغز زنان و مردان متفاوت است. بدین معنی که، مراکز صحبت کردن آنها هم ساختار متفاوتی دارند. هرچند به احتمال زیاد عوامل دیگری هم بر زبان ما تأثیر دارند. علم مدتی است که در این زمینه کشفی نکرده است. اما به هر حال، زن و مرد کاملا به یک زبان متفاوت صحبت نمی کنند. سوء تفاهم نباید صورت بگیرد. روش های زیادی برای برقراری ارتباط موفقیت آمیز وجود دارد. ساده ترین آن : خوب گوش دادن است!