Medya ve dil

Dilimiz medyadan da etkilenmektedir. Özellikle yeni medyalar burada büyük bir rol teşkil etmektedirler. Kısa Mesaj, Elektronik Posta ve Chat sayesinde kendine özgü bir dil oluşmuştur. Bu medya dili tabii ki her ülkede farklılık göstermektedir. Belirli özellikler ama tüm medya dillerde bulunmaktadır. Özellikle hızlı kullanımı tüm kullanıcılar için çok önemlidir. Yazmamıza rağmen canlı bir iletişim oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu şu demektir ki, çok hızlı bir bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu nedenle gerçek bir konuşma durumunu canlandırıyoruz. Böylece dilimiz sözlü bir karaktere sahip olmuştur. Kelimeler ve cümleler çoğu zaman kısaltılmaktadır. Gramer ve imla hataları genelde göz arda edilmektedir, yazımımız daha özgür ve edatlar nadir kullanılmaktadır.

Medya dilinde duygular çok nadir sözlü olarak ifade edilmektedir. Burada daha çok Emoticons dediğimiz ifadeleri kullanmayı tercih etmekteyiz. Bunlar neyi hissettiğimizi ifade eden sembollerdir. Ayrıca kısa mesajlar için kendine özgü kodlar ve argo kullanımlar mevcut. Bundan dolayı medya dili indirgenmiş bir dildir. Ama tüm kullanıcılar tarafından benzer bir şekilde kullanılmaktadırlar. Burada araştırmalar gösteriyor ki, eğitimin ve bilginin pek de bir önemi yok. Özellikle genç nesil bu medya dilini severek kullanıyor. Eleştirmenler bu yüzden dilimizin tehdit altında olduğunu savunmaktadırlar. Bilim ise bu konuya o kadar kötümser bakmamaktadır. Çünkü çocuklar ne zaman nasıl yazmaları gerektiğini iyi ayırt edebilirler. Uzmanlar ise bu yeni medya dilinin faydaları bile olduğuna inanmaktadırlar. Çünkü çocukların dil yeteneklerini ve yaratıcılıklarına destek olabilirler. Ve: Bugün daha çok yazılıyor- mektuplar değil – ama elektronik postalar! Bu bizi sevindiriyor değil mi?