‫یادگیری و عواطف‬

‫ما خوشحال هستیم که می توانیم با یک زبان خارجی ارتباط برقرار کنیم.‬ ‫ما به خود و پیشرفتمان در یاد گیری زبان افتخار می کنیم.‬ ‫از سوی دیگر، دلیل عدم موفقیّت ما ناراحتی و یا ناامیدی است.‬ ‫بنابراین احساس متفاوتی نسبت به یادگیری وجود دارد.‬ ‫تحقیقات جدید، به نتایج جالبی رسیده است.‬ ‫آنها نشان می دهند که احساسات در یادگیری نقش دارد.‬ ‫زیرا که عواطف در یادیگری ما تأثیر دارند.‬ ‫یادگیری همیشه برای مغز ما یک "مشکل" است.‬ ‫و می خواهد این مشکل را حل کند.‬ ‫موفقیّت آن بستگی به احساسات ما دارد.‬ ‫اگر باور داشته باشیم که می توانیم این مشکل را حل کنیم، ما اعتماد به نفس داریم.‬ ‫این ثبات احساسات به ما در یادگیری کمک می کند.‬ ‫تفکر مثبت توانایی های فکری ما را افزایش می دهد.‬

‫از سوی دیگر، یادگیری تحت فشار هم عمل نمی کند.‬ ‫تردید و نگرانی مانع از عملکرد خوب است.‬ ‫یادگیری ما به ویژه در هنگام ترس ضعیف است.‬ ‫در این وضعیّت، مغز ما می نمی تواند محتوای جدید را خیلی خوب ذخیره کند.‬ ‫بنابراین، مهم است که همیشه انگیزه ای برای یادگیری داشته باشیم.‬ ‫بنابراین عواطف در یادگیری مؤثر هستند.‬ ‫اما یادگیری هم بر عواطف اثر می گذارند.‬ ‫ساختار مغز در پردازش حقایق و عواطف یکسان عمل می کند.‬ ‫بنابراین یادگیری می تواند شما را خوشحال کند، و کسانی که خوشحال هستند بهتر یاد می گیرند.‬ ‫البته همیشه یادگیری سرگرمی نیست، بلکه می تواند خسته کننده هم باشد.‬ ‫به این دلیل ما همیشه باید اهداف کوچک تعیین کنیم.‬ ‫بدین طریق ما بار سنگینی را به مغز تحمیل نمی کنیم.‬ ‫و تضمین می کنیم که می توانیم انتظارات خود را برآورده سازیم.‬ ‫بنابراین موفقیت ما پاداشی است که به ما دوباره انگیزه می دهد.‬ ‫بنابراین مطلبی را یاد بگیرید - و در حالی که این کار را انجام می دهید لبخندبزنید.‬