Cermen Diller

Cermen diller Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Fonolojik özellikler bu dil grubun karakteristik özelliğidir. Ses sistemindeki farklılıklar başka dillerden farkını ortaya koyar. Yaklaşık 15 Cermen dili vardır. Dünya çapında 500 milyon kişinin ana dilidirler. Ama var olan bireysel dillerin sayısını belirlemek çok zor. Genelde kendine özgü bir dil mi yoksa bir lehçe mi olduğunu anlamak bir güç teşkil etmektedir. En önemli Cermen dili İngilizcedir. Dünya çapında yaklaşık 350 milyon ana dillisi vardır. Onu takip eden Almanca ve Hollandacadır. Cermen diller farklı gruplara ayrılırlar. Bunlar Kuzey Cermen, Batı Cermen ve Doğu Cermen dilleridir. Kuzey Cermen dilleri İskandinav dilleridir.

Örneğin İngilizce, Almanca ve Hollandaca birer batı Cermen dilidir. Doğu Cermen dillerin hepsi yok olmuştur. Buna örnek olarak Got’ça verilebilir. Dünya çapında Cermen dillerin yayılmasına sömürge sebep olmuştur. Bundan dolayı Hollandaca, Karibikler ve Güney Afrika’da da anlaşılmaktadır. Tüm Cermen dilleri aynı köke dayanmaktadırlar. Ortak anlaşılan bir dilin var olup olmayışı henüz bilinmemektedir. Ayrıca çok az Cermen yazıları vardır. Roman diline istinaden çok az kaynak mevcut. Bundan dolayı Cermen dilini araştırmak daha güç olmaktadır. Kültürleri hakkında da çok az bilgi bulunmaktadır. Cermen halkları birlikler oluşturamamıştır. Bundan dolayı ortak bir kimlik oluşmamıştır ve bilim yabancı kaynaklardan faydalanmak zorunda kalmıştır. Yunanlar ve Romalılar olmasaydı Cermenler hakkında çok az bilgimiz olurdu!