Diller ve Atasözleri

Her dilde Atasözleri vardır. Böylece Atasözleri bir ulusun kimliğinin önemli bir parçasıdır. Atasözlerinde bir ülkenin değerini ve standardını bulabilirsiniz. Şekilleri genel olarak bilinir ve sabittirler, yani değiştirilemez. Atasözleri daima kısa ve özlüdürler. İçinde sıkça mecaz anlam kullanılır. Birçok atasözlerin ise şiirsel bir yapısı vardır. Çoğunlukla atasözleri tavsiyelerde bulunur ve davranış kuralları verirler. Bazı atasözlerin ise eleştirisel bir içeriği var. Çok sıkça klişe dolu da olabiliyorlar. Yani burada söz konusu olan başka ülkeler ve halkların tipik özellikleri üzerinde durmalarıdır. Atasözlerin uzun bir geleneği vardır. Aristoteles mesela onları kısa felsefi parçalar olarak övmüştür.

Hitap ve edebiyatta önemli bir üslup aracıdırlar. Önemli bir özellikleri ise, her zaman güncel kalmalarıdır. Dilbiliminde kendine özgü bir bilim dalları vardır. Atasözleri birçok dilde mevcuttur. Bu durumda sözlük olarak birbirine benzerlik gösterebilirler. Farklı dil konuşanlar bu durumda aynı kelimeleri kullanmaktadırlar. Bellende Hunde beißen nicht, Perro que ladra no muerde. (DE-ES). Başka atasözleri ise anlamsal olarak aynıdırlar. Bu da aynı içeriğin farklı kelimeler ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Appeler un chat un chat, Dire pane al pane e vino al vino. (FR-IT) Böylece atasözleri başka halkları ve kültürleri anlamamıza yardımcı olurlar. En ilginç olanları, dünya çapında var olan atasözleridir. Onlar insan hayatının ,,büyük'' konularını içermektedirler. Bu tür atasözleri yani evrensel deneyimleri içermektedirler. Hangi dili konuşursak konuşalım, hepimizin eşit olduğunu gösterirler.