Ruskanse is belangrik om suksesvol te leer

Mense wat met sukses wil leer, moet gereeld rus! Nuwe wetenskaplike studies het tot dié gevolgtrekking gekom. Navorsers het die fases van leer ondersoek. Daarvoor is allerhande leersituasies nageboots. Ons neem inligting die beste as klein dele in. Dit beteken ons moenie te veel op een slag leer nie. Ons moet altyd tussen kursusmodules rus. Ons leerproses is ook van biochemiese prosesse afhanklik. Dié prosesse vind in die brein plaas. Hulle bepaal ons optimale leerritme. Wanneer ons iets nuuts leer, stel ons brein sekere stowwe vry. Dié stowwe beïnvloed ons breinselle se aktiwiteit. In dié proses speel twee spesifieke ensieme ’n belangrike rol.

Hulle word vrygestel wanneer nuwe inhoud geleer word. Maar hulle word nie saam vrygestel nie. Hul uitwerking ontvou met ’n tussenpose. Ons leer egter die beste wanneer albei ensieme gelyktydig aanwesig is. En ons sukses neem aansienlik toe wanneer ons meer gereeld rus. Daarom maak dit sin om die duur van individuele studiefases af te wissel. Die lengte van ruskanse moet wissel. Dis ideaal om aanvanklik twee ruskanse van tien minute elk te hê. Dan volg een ruskans van vyf minute. Dan moet jy nog ’n ruskans van 30 minute hê. Tydens die ruskanse memoriseer ons brein die nuwe inhoud beter. Tydens ruskanse moet jy uit jou werkomgewing wegkom. Dis ook ’n goeie idee om tydens ruskanse te beweeg. Gaan stap dus ’n kort ent tussen studietye! En moenie sleg voel nie – jy leer terwyl jy dit doen!