دستور زبان مانع از دروغ می شود!

هر زبانی دارای ویژگی های خاصی است. اما برخی از آنها دارای ویژگی هائی هستند که در سراسر جهان منحصر به فرد است. تریو یکی از این زبانهاست. تریو یک زبان بومی آمریکایی در جنوب آمریکا است. حدود 2،000 نفر در برزیل و سورینام به این زبان صحبت می کنند. چه ویژگی خاصی در دستور زبان تریو وجود دارد. این زبان همیشه اهل زبان خود را وادار به راستگوئی می کند. وجود یک پسوند فعل به اصطلاح ناامیدانه در این زبان این کار را انجام می دهد. در زبان تریو این پسوند فعل به فعل اضافه می شود. و درستی یک جمله را مشخص می کند. یک مثال ساده می تواند چگونگی کار آن را دقیقا توضیح دهد. جمله کودک به مدرسه رفت را در نظر بگیرید. در زبان تریو، گوینده باید یک پسوند فعل خاصی را به فعل اضافه کند.

او می تواند با استفاده از این پسوند فعل اطلاع دهد که آیا خود او کودک را دیده است. او همچنین می تواند بگوید که این موضوع را از دیگران شنیده است. یا با استفاده از پسوند فعل می تواند بگوید که این موضوع دروغ است. بنابراین گوینده باید نسبت به گفته خود متعهد باشد. یعنی، او باید چگونگی درستی یک موضوع را اطلاع دهد. به این ترتیب او نمی تواند هیچ چیز را مخفی نگه دارد، یا آن را تغییر دهد. اگر یک گوینده تریو پسوند فعل را حذف کند، یکی دروغگو تلقی می شود. در سورینام زبان رسمی هلندی است. ترجمه از هلندی را به زبان تریو اغلب گیج کننده است. زیرا اکثر زبان ها دقّت بسیار کمتری دارند. آنها به گویندگان این امکان را می دهند که مبهم صحبت کنند. بنابراین، مترجمان شفاهی همیشه به آنچه می گویند تعهدی ندارند. در نتیجه، تبادل اطلاعات با گویندهان زبان تریو دشوار است. شاید پسوند ناامیدانه فعل در زبان های دیگر هم مفید باشد! و نه تنها در زبان سیاست ...