Jy kan leer hoe om ’n suksesvolle spreker te wees!

Dis taamlik maklik om te praat. Maar om suksesvol te praat, is baie moeiliker. Met ander woorde hoe ons iets sê, is belangriker as wat ons sê. Verskeie studies het dit bewys. Luisteraars gee onbewustelik aandag aan sekere eienskappe van sprekers. Ons kan dus ’n invloed hê op hoe goed of sleg ons toespraak ontvang word. Ons moet net altyd goed aandag gee aan hoe ons praat. Dit geld ook vir ons lyftaal. Dit moet geloofwaardig wees en by ons persoonlikheid pas. Die stem speel ook ’n rol, omdat dit ook altyd beoordeel word. Vir mans is ’n dieper stem byvoorbeeld voordelig. Dit laat die spreker selfversekerd en bevoeg lyk. Aan die ander kant het ’n stemvariasie geen uitwerking nie.

Die spoed waarteen jy praat, is egter besonder belangrik. Die sukses van gesprekke is in eksperimente ondersoek. Suksesvol praat beteken jy het die vermoë om ander te oortuig. Wie ander mense wil oortuig, moenie te vinnig praat nie. Anders skep hy die indruk dat hy nie opreg is nie. Maar dis ook nadelig om te stadig te praat. Mense wat baie stadig praat, kom onintelligent voor. Daarom is dit die beste om teen ’n gemiddelde spoed te praat. Die ideaal is 3,5 woorde per sekonde. Pouses is ook belangrik wanneer jy praat. Hulle maak ons spraak natuurliker en geloofwaardiger. Die gevolg is dat luisteraars ons vertrou. Vier tot vyf pouses per minuut is ideaal. Leer net om jou spraak beter te beheer! Dan kan die volgende onderhoud maar kom…