שינוי בשפות

העולם, שבו אנו חיים, משתנה בכל יום. לכל לא יכולה שפתנו לעמוד במקום. היא מתפתחת איתנו, כי היא דינמית. שינוי זה יכול לחול על כל תחומי השפה. זאת אומרת, הוא יכול להתייחס להיבטים שונים. השינוי הפונולוגי מתייחס למערכת הקולית של שפה מסויימת. כשאומרים שינוי סימנטי אז מדברים על שינויים במשמעות המילים. שינוי לקסיקלי מתייחס לשינויים באוצר המילים. שינוי דקדוקי מתייחס לשינויים במבנים דקדוקיים. סיבות השינוי השפתי מאוד מגוונות. לעתים קרובות יש לו סיבות כלכליות. הדוברים או הכותבים רוצים לחסוך זמן או מאמץ. ולכן הם מפשיטים את השפה שלהם.

גם חידושים יכולים לתמוך בשינוי שפתי. זה למשל מה שקורה כשממציאים דברים חדשים. הדברים האלה צריכים שמות חדשים, וכל נוצרים מילים חדשות. השינוי השפתי הוא לרוב לא מתוכנן. הוא תהליך טבעי וקורה לרוב בצורה אוטומטית. אך דוברים יכולים לשנות את שפתם באופן מודע. הם עושים את זה כשהם רוצים לעשות רושם מסויים. גם השפעת שפות זרות מעודדת שינוי שפתי. את זה רואים טוב במיוחד במהלך הגלובליזציה. במיוחד השפה האנגלית משפיעה על שפות אחרות. כמעט בכל שפה יש היום מילים אנגליות. הן מכונים אנגליזמים. אנשים מפחדים ומבקרים שינוי שפתי כבר מהעת העתיקה. בו זמנית נחשב השינוי השפתי לסימן חיובי. כי הוא מוכיח ששפתנו חיה - בדיוק כמונו!