Dil değişimi

Yaşadığımız dünya her gün değişmektedir. O yüzden dilimiz de yerinde sayması mümkün değil. Bizimle birlikte gelişir, yani dinamiktir. Bu değişim dilin her evresini ve farklı yönleri etkileyebilir. Fonolojik değişim mesela bir dilin ses sitemini etkiler. Anlamsal değişimlerde ise kelimenin anlamı değişmektedir. Sözlük değişimde kelime hazinesinin değişimini söz konusudur. Gramer değişimlerde de gramer yapıları değiştirmektedir. Dil değişimlerin sebepleri çok yönlüdürler. Bunu çoğu zaman ekonomik nedenler etkiler. Konuşanlar ya da yazanlar zaman ya da zahmetten tasarruf etmek istemektedirler. Bundan dolayı dillerini basitleştirmektedirler. Yenilikçilik de dil değişikliğini teşvik eder.

Bu örneğin yeni bir şey bulunduğunda görülmektedir. Böylece bu yeni nesnenin isime ihtiyacı vardır ve bundan dolayı yeni kelimeler oluşmaktadır. Çoğu zaman dil değişimi planlı değildir. Bu doğal bir süreçtir ve kendiliğinden gerçekleşir. Konuşanlar isterlerse ama dillerini bilerek de değiştirebilirler. Bunu özellikle belirli bir etki elde etmek için yaparlar. Yabancı dilin etkisi de dil değişimini desteklemektedir. Bu özellikle küreselleşen zamanlarda görülmektedir. İngilizce mesela başka dilleri etkilemektedir. Her dilde İngilizce kelimeler görülmektedir. Bunlara Anglisizimler denir. Dillerin değişimi antik döneminden beri eleştirilmekte ya da tahmin edilmektedirler. Oysaki dil değişimi pozitif bir göstergedir. Çünkü şunu kanıtlamaktadır: Dilimiz canlı- aynen bizim gibi!